ZNAK SPRAWY: PP/TW/16/2024 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa dwóch agregatów pompowych do przepompowni w Mszanie"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie

Proszę o podanie zakresu regulacji przemiennika częstotliwości?

Odpowiedź:

Wstępnie zakładamy, że przemiennik częstotliwości będzie pracował w zakresie 30 -50 Hz.