Modernizacje

PGWiR S.A. obsługuje i wykonuje modernizację oraz bieżące remonty technologiczne na ujęciach wody przemysłowej, pompowniach wód dołowych oraz modernizacje magistral wodnych w zakresie zdalnego sterowania i monitorowaniu pracy urzadzeń.

Remonty i modernizacje instalacji przemysłowych realizowane są przez Spółkę również na zlecenie firm obcych. Zlecenia te mogą obejmować montaże urządzeń mechanicznych i elektrycznych, budowę rurociągów napowietrznych i podziemnych oraz montaż sterowania elektrycznego i automatyki.