Obszar działalności

PGWiR S.A. dostarcza wodę przemysłową dla zakładów na terenie województwa śląskiego w rejonie Pszczyny, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego i Radlina.

Spółka eksploatuje system "Olza" służący oczyszczaniu zasolonych wód kopalnianych z zawiesiny oraz jonów baru. System retencyjno-dozujący "Olza" chroni przed degradacją150 km rzek. Przebiega przez tereny powiatów jastrzębskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, pszczyńskiego, raciborskiego i obejmuje 3-czynne oraz 2- wygaszane kopalnie węgla kamiennego.

Przedsiębiorstwo eksploatuje 38 pompowni wód zlokalizowanych w nieckach bezodpływowych, które powstały w wyniku eksploatacji górniczej. Pompownie odprowadzają wody do cieków powierzchniowych eliminując możliwość powstawania lokalnych podtopień szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu. Są to obiekty bezobsługowe, których praca jest nadzorowana przez układy automatyczne.

Spółka posiada i eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków znajdujące się w miejscowości Ornontowice i Szczygłowice. Oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne mają zapewnione dostawy ścieków bytowych i komunalnych z terenu kopalń oraz pobliskich osiedli.

PGWiR S.A. jest producentem soli warzonej spożywczej znanej pod marką SÓL DĘBIEŃSKA. W wyniku realizowanego procesu odsalania eliminuje się odprowadzanie do rzeki Bierawki zasolonych wód  odpompowanych z rejonów działalności górniczych.

Prace rekultywacyjne realizowane są przez spółkę celową JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o, która została powołana w 2019 roku.