Historia

Zakład został utworzony w 1986 roku i wyspecjalizował się w świadczeniu usług wodno - ściekowych oraz w rekultywacji zwałowisk skały pogórniczej. W 1990 roku został wyodrębniony ze struktur górniczych i uzyskał status przedsiębiorstwa państwowego.

W 1998 roku przedsiębiorstwo zostało skomercjalizowane i funkcjonowało jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa do 07.12.2010 roku.

Obecnie przedsiębiorstwo znajduje się wśród firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.