Konkursy ofert i zapytania ofertowe

K O M U N I K A T !!!

W związku z panującą na terenie naszego kraju sytuacją epidemiologiczną i  koniecznością ograniczania liczby zakażeń koronawirusem, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. wprowadza czasową zmianę zasad przeprowadzania przetargów i konkursów organizowanych przez Spółkę:

Od dnia 14 marca 2020 roku postępowania przetargowe oraz konkursowe odbywać się będą na następujących zasadach:

  1. Jak dotychczas NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY PRZETARGOWE I KONKURSOWE DROGĄ POCZTOWĄ,
  2. WSZELKIE USTALENIA DOT. WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO LUB KONKURSOWEGO BĘDĄ PRZEPROWADZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, dopuszcza się kontakt telefoniczny,
  3. KOMISJA PRZETARGOWA LUB KONKURSOWA INFORMOWAĆ BĘDZIE O TERMINACH PRZEPROWADZANIA NEGOCJACJI CENOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NEGOCJACJE CENOWE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.