Aspekty środowiskowe

Zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe:

  1. Pobór wody powierzchniowej w procesie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody przemysłowej.
  2. Uwolnienie do wody powierzchniowej (rzeki Odry) wód zasolonych w procesie oczyszczania i odprowadzania wód zasolonych poprzez system retencyjno - dozujący "Olza".
  3. Uwolnienie do gleby, wody wód zasolonych w wyniku awarii armatury, rozszczelnienia rurociągów systemu retencyjno - dozującego "Olza".
  4. Zużycie energii elektrycznej w procesie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody przemysłowej; oczyszczania i odprowadzania wód zasolonych poprzez system retencyjno - dozujący "Olza"; w procesie odwadniania terenów bezodpływowych; podczas eksploatacji urządzeń używanych w technologii utylizacji solanek, eksploatacji obiektów gospodarki wodnej, pompowni oraz oczyszczalni ścieków.
  5. Odprowadzanie zasolonych wód górniczych do wód powierzchniowych w usłudze odprowadzania wód zasolonych z kopalni węgla kamiennego KWK Budryk.