Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 24.11.2022 r. pn.: "Modernizacja układu pomp P-922A/B oraz kolektorów ssących i tłocznych pomp obiegowych krystalizatora soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 03.11.2022 r. pn.: "Modernizacja magazynu soli luzem / budowa nowego magazynu wyrobu gotowego II etap"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

 

Konkurs z dnia 04.11.2022 r. pn.: "Zakup (Dostawa) pomp technologicznych na potrzeby działu OP"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. z Gliwic na dostawę jednej pompy typu: PS-150Z/5 za kwotę 114.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 24.10.2022 r. pn.: "Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach w latach 2023-2024"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Master Security Sp.z o.o. z Rybnika. Całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia na lata 2023-2024 wyniesie 530.179,20 zł netto + VAT. 

 

Przetarg z dnia 13.10.2022 r. pn.: "Zakup (Dostawa) kwasu siarkowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Dostawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 23.09.2022 r. pn.: "Zakup samochodu 5-osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Vip Car Sp. z o.o. z Opola. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 82.400,00 zł netto + VAT. 

 

Przetarg z dnia 29.08.2022 r. pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny pakującej do pakowania soli w worki foliowe o wadze 25 kg wraz z projektem i wszystkimi elementami potrzebnymi do podłączenia pakowaczki do ciągu technologicznego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma LS TECH Sp. z o.o. z Pstrągowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 528.000,00 zł netto + VAT. 

 

Konkurs z dnia 25.08.2022 r. pn.: "Zakup (Dostawa) pomp technologicznych na potrzeby działu OP"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy: 

 • Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. z Kielc na dostawę dwóch pomp ociekowych typu RPX50-200,04 za łaczną kwotę 11.922,00 zł netto + VAT,
 • Hidrostal Polska Sp. z o.o. z Golanek na dostawę jednej pompy typu: A2QS2-GG3+ AA1M-10-1,5kW za kwotę 5.995,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 14.07.2022 r. pn.: "Zabudowa platformy do transportu konfekcji z poziomu 5,5m na poziom 1,1m wraz z projektem i podnośnikiem"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 05.08.2022 r. pn.: "Zakup samochodu 5-osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 15.06.2022 r. pn.: "Dostawa i podłączenie do ciągu technologicznego w pełni automatycznej pakowaczki do konfekcji soli w opakowaniach 50 kg i 25 kg  w worku zamkniętym foliowym"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 22.06.2022 r. pn.: "Modernizacja magazynu soli luzem / budowa nowego magazynu wyrobu gotowego II etap"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 06.06.2022 r. pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 08.06.2022 r. pn.: "Zakup spalinowego wózka widłowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 18.05.2022 r. pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 26.05.2022 r. pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN16 Dz 800 mm długości łącznej 1704 mb"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 25.05.2022 r. pn.: "Przebudowa rurociągu wody dołowej w Jastrzębiu-Zdroju, rejon ul. Połomskiej o łącznej długości 89 mb od działki o numerze 3762/58 do działki o numerze 3735/26"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budowlano - Melioracyjne "TOLOS" Piotr Walczak i Współnicy Sp. K. z Żor. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 1.030.000,00 zł netto + VAT. 

 

Konkurs z dnia 24.05.2022 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz  nadzór autorski nad projektem przebudowy rurociągu wody przemysłowej DN 300 na rurociąg PE 500 SDR 17 w Jastrzębiu Zdroju w okolicach ulicy Węglowej o długości ok 1km"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z Jastrzębia -Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 83.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 13.05.2022 r. pn.: "Dostawa wirówki soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 12.05.2021 r. pn.: "Dostawa chemii przyspieszającej"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Androimpex Sp.z o.o. z Andrychowa. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 385.000,00 zł netto + VAT tj. 5.500,00 zł netto/1T

 

Konkurs z dnia 25.05.2022 r. pn.: "Zakup samochodu 5-osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 17.05.2022 r. pn.: "Wykonanie remontu pomp zatapialnych w okresie 24 miesięcy".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Elektromechaniczny BAST Sp. J. Z. Bartas, S. Stęchły z Radostowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwoty zestawione w poniższej tabeli (zł netto + VAT)

 

Flygt C3231

31 605,00

PZ 250

3 871,00

EMU FA 3554

18 326,00

EMU FA 25.93D

17 836,00

Wilo EMU FA 30.93D

17 836,00

P3CA

4 851,00

RPX 125

4 870,00

Flygt 2670

7 271,00

P2BA

2 107,00

PZ 250

5 752,00

Grundfos

5 625,00

Flygt NP3171

8 790,00

Flygt NP3301

19 306,00

EBARA 150DML522

7 271,00

100 PZM

3 332,00

AMAREX KRT K/G 150-401

8 565,00

AMAREX KRT K/G 100-315

8 565,00

KSB KRT K 200-330

9 604,00

MS-5-154 H

5 978,00

GRINDEX MAJOR

5 360,00

100 PZM 3,0 KP

2 812,00

100 PZM 7,5/KZ-4

3 469,00

P3CC

4 851,00

EBARA DW VOX 100 M

1 764,00

Flygt BS 2640 180MT/226

6 115,00

FLYGT FP 3202 MT

12 152,00

FLYGT 2670.180

7 271,00

HOMA H500/B/25D

7 350,00

ABS XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50Ex

5 850,00

P-1BA

1 646,00

RPx150-400.61x

4 145,00

RPx200-400.61

4 762,00

Nurt 80 PZM

1 548,00

100PZM 3,0/Sz-4

2 616,00

PZM 075

1 509,00

RPX 50-200

2 685,00

PRIOX 460/13M

2 107,00

SIGMA 65KDFU

1 930,00

P2CC

2 812,00

EVAK 80EUS-5.2

1 509,00

Jung Pumpen US 155 DS.

1 509,00

Grundfos SE1.80.100.22.4.50D

3 400,00

Pumpex typ K154-CD 4365

9 613,00

EBARA DW VOX M100A

1 832,00

100PZM12,5/K-4

3 567,00

Grundfos SV034C1501P

4 851,00

KRTK200-401/504UG-S

8 771,00

1.48 GRUNDFOS SE1.100.150.55.4.51D

4 625,00

Mieszadło BTM901-4

2 910,00

Mieszadło UMB80/207/2.2/C

2 910,00

Mieszadło ABS typ AS0630.130-S13/4

3 077,00

 

Konkurs z dnia 06.05.2022 r. pn.: "Remont barierek bezpieczeństwa na stacji przygotowania solanek"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MTE Technologia Sp. z o.o. z Orzesza Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 109.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 06.05.2022 r. pn.: "Wykonanie instalacji CO na terenie zakładu – III etap - budynek RCC i RO"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PARTH” Parysiewicz z MikołowaZadanie zostanie zrealizowane za łączną cenę 1.063.700,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 28.04.2022 r. pn.: "Świadczenia usług prawnych w okresie 01.07.2022 r. - 30.06.2024 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Młynarczyk, Laburda, Augustyniak Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. z Zabrza. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną cenę 10.450,00 zł netto/m-c + VAT.

 

Przetarg z dnia 05.05.2022 r. pn.: "Projekt i montaż systemu zasilania rezerwowego dla RG400 w UWP Łąka"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Trans Bud Instal Marcin Rugor z Żor. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 385.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 10.05.2022 r. pn.: "Zakup energii elektrycznej dla trzydziestu trzech obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w III i IV kwartale 2022 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 04.05.2022 r. pn.: "Rozbudowa telewizji dozorowej w Systemie Odsalania w Czerwionce-Leszczynach"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Nuklid Sp.z o.o. z RybnikaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 57.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 20.04.2022 r. pn.: "Usunięcie osadów ze zbiornika retencyjnego Kłodawa oraz jego naprawa"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko z ImielinaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 198.700,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 20.04.2022 r. pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 26.04.2022 r. pn.: "Zabudowa platformy do transportu konfekcji z poziomu 5,5m na poziom 1,1m wraz z projektem i podnośnikiem"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 17.03.2022 r. pn.: "Dostawa popiołu lotnego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma BIOEKO GRUPA TAURON Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 144.500,00 zł netto + VAT tj. 85,00 zł netto/1T

 

Przetarg z dnia 13.04.2022 r. pn.: "Przebudowa rowu melioracyjnego RC w ramach zadania pn.: „Budowa rurociągu tłocznego na odcinku PWO H2 do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisławskiej, Słowików i Skowronków”"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma KAMAGO Kamil Gorzawski z KnurowaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 162.000,00 zł netto + VAT

 

Konkurs z dnia 25.04.2022 r. pn.: "Zakup samochodu 5-osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 13.04.2022 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę studni, komór oraz odcinków napowietrznych zabudowanych na rurociągu wody przemysłowej DN 500 w miejscowościach Godów, Mszana, Jastrzębie-Zdrój"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma GWS Projekt Aleksander Poniatowski z UstroniaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 46.750,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 06.04.2022 r. pn.: "Przebudowa rurociągu wody dołowej w Jastrzębiu-Zdroju, rejon ul. Połomskiej o łącznej długości 89 mb od działki o numerze 3762/58 do działki o numerze 3735/26"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 04.04.2022 r. pn.: "Zakup wirnika do sprężarki GTO-98 o numerze technologicznym K711/K811"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma REMAK - Energomontaż S.A. z WarszawyZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 800.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 05.04.2022 r. pn.: "Wykonanie i montaż kolana tłocznego ER-303-SMO-750 pompy obiegowej P-922B"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma A-Grotex Sp.z o.o. z GliwicZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 184.800,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 08.04.2022 r. pn.: "Dostawa kruszywa suszonego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 21.03.2021 r. pn.: "Dostawa włókien polimerowych"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Astra Technologia Betonu Sp.z o.o. ze Straszyna. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 275.000,00 zł netto + VAT tj. 25.000,00 zł netto/1T

 

Przetarg z dnia 09.03.2021 r. pn.: "Dostawa cementu portlandzkiego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ZIBET Sp. z o.o. z Myślenic. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 2.180.000,00 zł netto + VAT tj. 436,00 zł netto/1T

 

Przetarg z dnia 22.03.2022 r. pn.: "Dostawa chemii przyspieszającej"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 14.03.2022 r. pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN16 Dz 800 mm długości łącznej 1704 mb"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 18.02.2022 r. pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji zadania została wybrana firma BORIM Sp. z o.o. ze Studzienic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę upustu 259,00 zł netto + VAT do ceny jednostkowej m3 oleju napedowego w rafinerii PKN Orlen

 

Konkurs z dnia 07.03.2022 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski nad projektem przebudowy rurociągu wody przemysłowej DN 600 na rurociąg PE 710 w Pawłowicach w okolicach skrzyżowania dróg DK 81 i DW 933"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma INSTAL SANIT Marcin Krzysteczko z PaniówekZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 69.350,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 10.03.2022 r. pn.: "Dostawa kruszywa suszonego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 09.02.2022 r. pn.: "Remont powierzchniowego osadnika O3 zlokalizowanego przy Pompowni Wód Dołowych "Pniówek""

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Kamago Kamil Gorzawski z Knurowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 248.900,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 28.01.2022 r. pn.: "Dostawa wirówki soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 20.01.2022 r. pn.: "Zatrudnienie brygady do wykonywania awaryjnych prac spawalniczo - ślusarskich’"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MTE Technologia Sp. z o.o. z Orzesza. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę:

 • 74,00 zł netto/1 roboczogodzinę + VAT - dla prac wymagających uprawnień UDT,
 • 71,00 zł netto/ 1 roboczogodzinę + VAT - dla prac niewymagających uprawnień UDT

 

Konkurs z dnia 25.01.2022 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz  nadzór autorski nad projektem przebudowy rurociągu wody dołowej DN 600 na rurociąg PE 710 na odcinku PWD Zofiówka – ul. Pochwacie o długości ok 1750 mb."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z Jastrzębia - ZdrojuZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 115.000,00 zł netto + VAT

 

Konkurs z dnia 19.01.2022 r. pn.: "Dostawa łoizysk SKF"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma WIKA Sp.z o.o. z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane w wysokości upustu 71% od cen katalogowych

 

Konkurs z dnia 27.01.2022 r. pn.: "Dostawa popiołu lotnego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma BIOEKO GRUPA TAURON Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 39.200,00 zł netto + VAT tj. 49,00 zł netto/1T

 

Przetarg z dnia 30.12.2021 r. pn.: "Dostawa cementu portlandzkiego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ZIBET Sp. z o.o. z Myślenic. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 1.040.000,00 zł netto + VAT tj. 416,00 zł netto/1T

 

Przetarg z dnia 29.12.2021 r. pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków na lata 2022-2023"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 04.01.2022 r. pn.: "Wymiana rurociągu wody pitnej do łaźni w budynku sortowni i do dwóch hydrantów na zewnątrz tego budynku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma "LUCIŃSKI" Roboty Remontowo-Budowalne Handel Art. Przemysłowymi Jan Luciński z Łazisk Górnych. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 52.000,00 zł netto + VAT

 

Konkurs z dnia 28.12.2021 r. pn.: "Dostawa popiołu lotnego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp.z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 25.11.2021 r. pn.: "Dostawa opakowan do konfekcji soli w 2022 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

 • Marma Polskie folie z Warszawy – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Taśma PE 1060 x 0,16 mm

12,70

13 000

165.100,00

Taśma LDPE 5 warstw 850 x 0,14 mm biała z nadrukiem

13,00

52 000

676.000,00

Worek PE otwarty biały 25 kg z nadrukiem

1,15

150 000

172.500,00

Worek PE otwarty biały 25 kg  bez nadruku

1,18

10 000

11.800,00

ŁĄCZNIE

1.025.400,00

 • Shankarpack POLAND Sp. z o.o. ze Strzelina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Big-Bag 1000 kg 850 x 850 x 1150 mm bez nadruku

22,89

32 000

732.480,00

ŁĄCZNIE

732.480,00

 • PROFIL Patryk Pelczarski z Rybnika – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Folia Stretch maszynowa 500 x 0,023 mm

8,80

20 000

176.000,00

ŁĄCZNIE

176.000,00

 

Nie wyłoniono Dostawcy na realizację dostawy:

 • Podkładów 1200x800x0,03 mm,
 • Kapturów 1200x1600x0,03 mm,
 • Worka wentylowego papierowego 50 kg,
 • Palety Euro nowa z certyfikatem UIC i EUR  (fumigowana ) 1200 x 800 x 144 mm,
 •  Palety przemysłowej nowa o nośności 1200 kg 1200 x 800 x 144 mm, deska gr. 22 mm.

 

Przetarg z dnia 20.12.2021 r. pn.: "Remont konstrukcji stalowo-betonowej pod wirówkami soli (RCC) w formule ‘Projektuj i Buduj’"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MALKOR S.C. Andrzej Białożyt, Barbara Białożyt z Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 334.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 24.11.2021 r. pn.: "Dostawa chemikaliów w 2022 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

Brenntag Polska Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Ług sodowy

1,85

50 000

92.500,00

Siarczan Glinu

1,48

80 000

118.400,00

ŁĄCZNIE

210.900,00

 

Global Concepts 2000 Polska Sp. z o.o. ze Szczecina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

ESC R 123 L

23,68

1 000

23.680,00

ŁĄCZNIE

23.680,00

 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe STANLAB Sp. z o.o. z Lublina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Pirosiarczyn sodowy

2,84

15 000

42.600,00

ŁĄCZNIE

42.600,00

Nie otrzymano w postępowaniu przetargowym ofert cenowych na dostawę:

 • Inhibitora Ameroyal 363,
 • Kwas siarkowy,
 • Antypieniacza Nalco 131 S,,
 • Siarczan miedzi,
 •  Flokulant SUPERFLOCK C-446,
 • Diwodorotlenek wapnia.

 

Przetarg z dnia 29.11.2021 r. pn.: "Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma STRADA Maciej Zdziebło z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 270.000,00 zł netto + VAT

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2021 r. pn.: "Wykonanie przeglądów obiektów budowalnych w 2022 roku".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 39.300,00 zł netto + VAT. 

 

Konkurs z dnia 30.11.2021 r. pn.: "Wybór geodety na lata 2022-2023".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Geodezja Mroczkowski, Kinas S.C. z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022-2023 za kwoty zestawione w poniższej tabeli (zł netto + VAT)

Rodzaj usługi

jednostka

Cena netto

Podział działki ewidencyjnej,

2 działki

2600,00

każda następna

550,00

Scalenie działek ewidencyjnych,

2 działki

1800,00

każda następna

450,00

Inwentaryzacja obiektów liniowych,

pierwsze 100m

800,00

każde następne 100 m

480,0

Inwentaryzacja studzienek przy obiektach liniowych,

do 5 sztuk

750,00

każda następna

150,00

Inwentaryzacja obiektów budowlanych i budynków,

obiekt

950,00

Wytyczenie obiektów liniowych,

do 5 punktów

600,00

każdy następny

50,00

Wznowienie znaków granicznych,

do 5 punktów

1500,00

każdy następny

300,00

Pomiary geodezyjne – rzędne terenu,

do 5 punktów

300,00

każdy następny

40,00

Wykonanie map do celów projektowych,

pierwszy hektar

1000,00

każdy następny

400,00

Wykonanie map do celów prawnych.

do 2 działek

800,00

każda następna

250,00

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2021 r. pn.: "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na 2021/2022".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp.z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostanie zrealizowany za kwotę:

• 485,00 zł netto + VAT wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej działki geodezyjnej określającej wartość prawa służebności gruntowej,

• 465,00 zł netto + VAT  wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej działki geodezyjnej określającej wartość prawa własności

 

Konkurs z dnia 19.11.2021 r. pn.: "Wykonanie prac pomiarowo kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz badania sprzętu dielektrycznego na lata 2022-2023".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Rudpol - OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Zadanie zostanie zrealizowany za kwotę 150.000,00 zł netto + VAT na 2 lata obowiązywania umowy tj. 2022 - 2023 rok.