Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 29.10.2020 r. pn.: "Dostawa chemikaliów w 2021 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

  • Schweitzer – Chemie Polska Sp. z o.o. z Katowic – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Środek wiążący i zapobiegający korozji

17,80

600

10 680,00

ŁĄCZNIE

10 680,00

  • NTCE Andrzej Owcarz z Żor – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Podchorynu sodu

1,09

150 000

163 500,00

ŁĄCZNIE

163 500,00

  • Brenntag Polska Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Ług sodowy

1,07

55 000

58 850,00

ŁĄCZNIE

58 850,00

  • Kemipol Sp. z o.o. z Polic – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Siarczan glinu

1,04

80 000

83 200,00

ŁĄCZNIE

83 200,00

  • Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe STANLAB Sp. z o.o. z Lublina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Kwasu siarkowego

0,34

140 000

47 600,00

ŁĄCZNIE

47 600,00

 

Nie otrzymano w postępowaniu przetargowym ofert cenowych na dostawę:

  • Inhibitora Ameroyal 363,
  • Antypieniacza Nalco 131 S,
  • Siarczanu miedziowego.

 

Konkurs z dnia 03.11.2020 r. na "Zakup samochodu dostawczego 5-osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Vip Car Sp.z o.o. z Opola. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 65.500,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 23.10.2020 r. pn.: "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy węzłem Bierawka a Stacją Przygotowania Solanki Systemu Odsalania w Czerwionce – Leszczynach oraz przebudowa istniejącego rurociągu tłocznego Dn 300 wraz z demontażem odcinków wyłączonych z eksploatacji, w tym przekroczenie linii kolejowej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma G.T. PROJEKT Tadeusz Galisz z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 1.790.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 22.10.2020 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz  nadzór autorski nad projektem budowy rurociągu tłocznego, na odcinku od miejsca włączenia do istniejącego rurociągu w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Pszczyńskiej do miejsca docelowego tj. KWK Jastrzębie - Bzie, o długości około 4600 m"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski z Ustronia. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 132.957,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 16.10.2020 r. pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w 2021 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2020 r. pn.: "Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych w 2021 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie będzie realizowane za kwotę 9.800,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 24.09.2020 r. pn.: "Remont rurociągu kwasu siarkowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PAWAR Sp. z o.o. Sp. K. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 81.900,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 23.09.2020 r. pn.: "Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego - Etap 1. Rozbiórka magazynu soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 28.08.2020 r. pn.: "Ekspertyza rząpia wyparki nr 2"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 04.08.2020 r. pn.: "Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2020 r. typu Big-Bag"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Shankarpack Poland Sp. z o.o. ze Strzelina. Zadanie zostanie zrealizowane za cenę jednostkową 18,93 zł netto + VAT/szt.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2020 r. pn.: "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na 2020/2021"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie będzie realizowane za kwotę:

  • wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej dziłaki geodezyjnej okreslającej wartość prawa służebności przesyłu - 400,00 zł netto + VAT,
  • wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej dziłaki geodezyjnej okreslającej wartość prawa własności - 360,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 16.07.2020 r. pn.: "Wykonanie sieci CO w budynku Sortowni na terenie zakładu"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "PARTH" z Mikołowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 420 000 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 29.06.2020 r. pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Uponor Infra Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 1.401.921,15 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 23.06.2020 r. pn.: "Kocioł parowy"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 25.06.2020 r. na "Osadnik lamelowy"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Kurotec Polska S.A. z Pyskowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 1.057.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 18.06.2020 r. na "Zakup kompensatorów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Tubes International Sp. z o.o. z Poznania. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 43.552,76,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 30.06.2020 r. na "Remont stropu nad susznią poz. 6m"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MTE Technologia Sp.z o.o. z Orzesza. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 149.000,00 zł netto + VAT.