Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 27.09.2018 r. na "Wykonanie termomodernizacji budynków"
Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji zadania wykonania termomodernizacji rozdzielni głównej oraz budynku socjalnego została wybrana firma "REM-BUD" Krzysztof Żak z Rybnika za łączną kwotę 450.000,00 zł netto + VAT.

Wybór Wykonawcy dla zadnia wykonania termomodernizacji hali RCC w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany

Przetarg z dnia 04.09.2018 r. na "Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informacji geograf. na terenie na którym działa PGWiR S.A. i infrastruktury zarządzanej przez przedsiębiorstwo wraz z usługą utrzymania syst. w okresie 36 m-c od zakoń. wdrożenia"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2018 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń na budowę, instalacji Centralnego Ogrzewania w budynkach hali RCC, sortowni oraz sieci ciepłowniczej w Czerwionce-Leszczynach"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PROEKO Pracownia Projektowa mgr inż. Wojciech Brewczyński z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za łączna kwotę 74.000,00 zł netto + VAT.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2018 r. na "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na 2018/2019"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Wynagrodzenie za wykonanie jednego operatu dla jednej działki wynosi 330,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 25.07.2018 r. na "Dostawę armatury"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 209.799,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 24.07.2018 r. na "Modernizację elewacji budynku workowni i sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PHU ELKA z miejsc. Wilkanowo koło Świdnicy. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 1.570.000,00 zł netto + VAT.