Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 25.04.2023 r. pn.: "Budowa hali magazynu soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 23.03.2023 r. pn.: "Wykonanie remontu pomp średnio ciśnieniowych typu OS lub równoważnych w 2023 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Mechaniki Przemysłowej "Zamep" Sp. z o.o. z Gliwic.  Ceny uzysakne w przetargu zestawione są w tabeli poniżej:

Typ pompy

Cena zł netto

OS-250AM/2

59 800,00

OS-250AM/3

72 000,00

OS-250AM/4

84 500,00

OS-200B/2

48 900,00

OS-200B/3

57 700,00

OS-200B/4

66 500,00

OS-100AM/2

21 000,00

OS-150AM/2

30 000,00

OS-150AM/3

36 000,00

OS-150AM/4

41 500,00

OS-150AM/5

47 500,00

OS-150AM/6

53 000,00

WPS-150/3

38 000,00

PS-200Z/3

57 700,00

PS-200Z/4

66 500,00

PH-150-440

55 000,00

PH-250-540

81 000,00

PH250-570

81 000,00

PS-150Z/2

30 000,00