Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 30.08.2023 r. pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w latach 2024-2025"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 31.08.2023 r. pn.: "Dostawa chemikaliów w 2024 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma:

 1. Global Concepts 2000 Polska Sp.z o.o. ze Szczecina - na dostawę:

  •  ESC R 123 L - za cenę jednostkową 26,10 zł netto/l. Łączna wartość wyniesie 78.300,00 zł netto + VAT 

2.  Brenntag Polska Sp.z o.o. z Kędzierzyna  - Koźla - na dostawę:

  • ługu sodowego - za cenę jednostkową 2,39 zl netto/kg. Łączna wartość wyniesie 114.500,00 zł netto + VAT,
  • siarczanu glinu - za cenę jednostkową 1,54zl netto/kg. Łączna wartość wyniesie 123.200,00 zł netto + VAT.

 

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Dostawcy dla nw. chemikaliów:

  • Kwasu siarkowego
  • Antypieniacza Nalco 131 S,
  • Siarczanu miedzi,
  • Flokulantu SUPERFLOCK C-446,
  • Pirosiarczanu sodu
  • Wapna palonego
  • Inhibitora Ameroyal 363 nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 12.09.2023 r. pn.: "Remont rurociągu RO - reject w odcinku RCC/RO - zbiornik magazynowy Z1B"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 11.09.2023 r. pn.: "Wykonanie kompletnego remontu jednej sztuki wymiennika płytowego Alfa Laval A15 BFG"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 24.08.2023 r. pn.: "Czyszczenie osadników wód dołowych PWD Budryk"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Trans Bud Instal Marcin Rugor z ŻorZadanie zostanie wykonane za kwotę 113.900,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 18.08.2023 r. pn.: "Nadzór diagnostyczny kompresorów w latach 2024-2025"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 08.08.2023 r. pn.: "Czyszczenie osadnika wód opadowych W-46"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko z ImielinaZadanie zostanie wykonane za kwotę 76.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 07.08.2023 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz  nadzór autorski nad projektem prze-budowy rurociągu PVC Dz 225 na PE Dz 400 o długości około 700 mb na odcinku od pompowni 1A zlokalizowanej w Jastrzębiu-Zdroju do wpięcia do rurociągu PE 710 przy ul. Szybowej oraz na modernizację pompowni 1A"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Szweda Marcin MS Instal z Rybnika. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 117.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 01.08.2023 r. pn.: "Wykonanie kompletnego remontu jednej sztuki wymiennika płytowego Alfa Laval A15 BFG"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 25.07.2023 r. pn.: "Montaż i uruchomienie wirówki soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Irosław Kolarski "Kolmet" z Wierzchowic. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 122.500,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 19.07.2023 r. pn.: "Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą opłacalności budowy farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 1 MWp zlokalizowanej w Czerwionce – Leszczynach"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Exergon Sp. z o.o. z Gliwic. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 55.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 18.07.2023 r. pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN 16 Dz 800 mm o długości łącznej 492 mb. oraz rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 630 mm o długości łącznej 168 mb"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma "Teks" Kaczmarek, Tatara Sp. J z Mysłowic. Zadanie zostanie wykonane za kwotę: 

- dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN16 Dz 800 o łącznej długości 492 mb: 607 620,00 zł netto + VAT,

- dostawa rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 630 o łącznej długości 168 mb:87 360,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 12.07.2023 r. pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku ujęcia wód dołowych w Jankowicach przy ul. Błękitnej - formuła projektuj i buduj"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 11.07.2023 r. pn.: "Zakup membran i elementów do procesu RO"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Chemtech Krzysztof Januszkiewicz Sp. k. z Warszawy. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 339.570,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 04.07.2023 r. pn.: "Serwis i  naprawa kotła parowego UL-S 2600 wraz z instalacją uzdatniania wody i dawkowania chemikaliów oraz magazynem oleju opałowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 29.06.2023 r. pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski nad projektem przebudowy rurociągu PVC Dz225 na PE Dz400 o dł. ok. 700 mb na odcinku od pompowni 1A zlokalizowanej w Jastrzebiu-Zdroju do wpięcia do rurociągu PE 710 przy ul. Szybowej oraz modernizację pompowni 1A"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 13.06.2023 r. pn.: "Montaż i uruchomienie wirówki soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 29.05.2023 r. pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie remontu konstrukcji stalowo - betonowej w rejonie suszarni fluidyzacyjnej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Malkor S.C. B. Białożyt, A. Białożyt z Katowic. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 500.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 31.05.2023 r. pn.: "Wykonanie remontu pomp zatapialnych w okresie 12 miesięcy"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Flow Control Sp.z o.o. z Wyr.  Ceny uzysakne w konkursie zestawione są w tabeli poniżej:

TYP POMPY

CENA zł netto

Flygt C3231

27 500,00

PZ 250

4 550,00

EMU FA 3554

18 000,00

EMU FA 25.93D

17 000,00

Wilo EMU FA 30.93D

18 000,00

P3CA

6 000,00

RPX 125

6 000,00

Flygt 2670

5 500,00

P2BA

2 700,00

PZ 250

4 550,00

Grundfos

4 850,00

Flygt NP3171

6 950,00

Flygt NP3301

15 000,00

EBARA 150DML522

8 000,00

100 PZM

2 800,00

PZM 075

1 800,00

RPX 50-200

2 900,00

PRIOX 460/13M

2 300,00

SIGMA 65KDFU

2 500,00

P2CC

3 800,00

EVAK 80EUS-5.2

1 900,00

Jung Pumpen US 155 DS.

2 000,00

Grundfos SE1.80.100.22.4.50D

3 300,00

Pumpex typ K154-CD 4365

10 500,00

EBARA DW VOX M100A

1 800,00

100PZM12,5/K-4

4 150,00

Grundfos SV034C1501P

3 200,00

KRTK200-401/504UG-S

10 500,00

1.48 GRUNDFOS SE1.100.150.55.4.51D

4 700,00

Nurt 50 PZM

3 000,00

RPX 125-400,4, 30 kW, 400V

6 400,00

RPX 50-200.23, 11 kW, 400V

5 300,00

100 PZM; 5,5 kW, 400V

2 800,00

AMAREX KRT K/G 150-401

9 350,00

AMAREX KRT K/G 100-315

9 000,00

KSB KRT K 200-330

10 500,00

MS-5-154 H

6 800,00

GRINDEX MAJOR

6 350,00

100 PZM 3,0 KP

3 800,00

100 PZM 7,5/KZ-4

4 400,00

P3CC

5 000,00

EBARA DW VOX 100 M

2 300,00

Flygt BS 2640 180MT/226

6 300,00

FLYGT FP 3202 MT

12 000,00

FLYGT 2670.180

7 800,00

HOMA H500/B/25D

8 500,00

ABS XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50Ex

6 400,00

P-1BA

2 400,00

RPx150-400.61x

5 400,00

RPx200-400.61

5 500,00

Nurt 80 PZM

1 900,00

GRUNDFOS S3.110.500.650.8.70L.8.464.8.M.D-70kW

15 900,00

LFP DRENA PRO OP1 750/100T, 6,5 kW, 400V

6 000,00

Mieszadło BTM901-4

4 200,00

Mieszadło UMB80/207/2.2/C

4 200,00

Mieszadło ABS typ AS0630.130-S13/4

5 000,00

 

Przetarg z dnia 30.05.2023 r. pn.: "Serwis i  naprawa kotła parowego UL-S 2600 wraz z instalacją uzdatniania wody i dawkowania chemikaliów oraz magazynem oleju opałowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 25.04.2023 r. pn.: "Budowa hali magazynu soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 23.03.2023 r. pn.: "Wykonanie remontu pomp średnio ciśnieniowych typu OS lub równoważnych w 2023 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Mechaniki Przemysłowej "Zamep" Sp. z o.o. z Gliwic.  Ceny uzysakne w przetargu zestawione są w tabeli poniżej:

Typ pompy

Cena zł netto

OS-250AM/2

59 800,00

OS-250AM/3

72 000,00

OS-250AM/4

84 500,00

OS-200B/2

48 900,00

OS-200B/3

57 700,00

OS-200B/4

66 500,00

OS-100AM/2

21 000,00

OS-150AM/2

30 000,00

OS-150AM/3

36 000,00

OS-150AM/4

41 500,00

OS-150AM/5

47 500,00

OS-150AM/6

53 000,00

WPS-150/3

38 000,00

PS-200Z/3

57 700,00

PS-200Z/4

66 500,00

PH-150-440

55 000,00

PH-250-540

81 000,00

PH250-570

81 000,00

PS-150Z/2

30 000,00