Wyniki przetargów, konkursów ofert

Konkurs z dnia 08.10.2018 r. na "Dostawę zespołu pompowego wraz z przemiennikiem częstotliwości"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma HYDRO Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 53.070,00 zł netto + VAT.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2018 r. na "Dostawę rur PEHD RC PE100 SDR 17 PN10 Dz 225x13,4"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PROM - DRAGON Sp.z o.o. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 21.336,48 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 04.10.2018 r. na "Dostawę, montaż i uruchomienie maszyny pakującej do pakowania soli w worki do 5, 10 i 25 kg"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "LAMAR" Marcin Lasek z Pstrągowej. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 274.000,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 21.08.2018 r. na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania 29 obiektów Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania został wybrany dostawca - firma Enea S.A. z Poznania za kwotę 294,10 zł netto / 1 MWh + VAT (cena niezależna od taryfy).

Konkurs z dnia 12.10.2018 r. na "Dostawę ramienia hydraulicznego wraz z głowicą koszącą o min. zasięgu 5 m"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. z Raciborza. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 46.800,00 zł netto + VAT.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2018 r. na "Dostawę rębaka napędzanego przez WOM ciągnika"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Lasel Sp. z o.o. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 30.900,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 27.09.2018 r. na "Wykonanie termomodernizacji budynków"
Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji zadania wykonania termomodernizacji rozdzielni głównej oraz budynku socjalnego została wybrana firma "REM-BUD" Krzysztof Żak z Rybnika za łączną kwotę 450.000,00 zł netto + VAT.

Wybór Wykonawcy dla zadnia wykonania termomodernizacji hali RCC w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany

Przetarg z dnia 04.09.2018 r. na "Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informacji geograf. na terenie na którym działa PGWiR S.A. i infrastruktury zarządzanej przez przedsiębiorstwo wraz z usługą utrzymania syst. w okresie 36 m-c od zakoń. wdrożenia"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany

Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2018 r. na "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na 2018/2019"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Wynagrodzenie za wykonanie jednego operatu dla jednej działki wynosi 330,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 25.07.2018 r. na "Dostawę armatury"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 209.799,00 zł netto + VAT.

Przetarg z dnia 24.07.2018 r. na "Modernizację elewacji budynku workowni i sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PHU ELKA z miejsc. Wilkanowo koło Świdnicy. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 1.570.000,00 zł netto + VAT.