O firmie

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Wodnej  i Rekultywacji  S.A. w Jastrzębiu Zdroju należy do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Dostarczamy wodę dla celów przemysłowych i do nawodnień rolniczych. Oczyszczamy i odprowadzamy ścieki w tym także zasolone wody górnicze. Głównymi odbiorcami usług są kopalnie i elektrociepłownie na terenie województwa śląskiego. Eksploatujemy ponad 140 km rurociągów o średnicy od 300 do 800 mm, przepompownie wody przemysłowej,  pompownie wód górniczych, zbiorniki retencyjno – dozujące i osadniki. Procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków kontrolowane są przez własne laboratorium badawcze wody i ścieków. Transport hydrauliczny wód przemysłowych oraz oczyszczanych i odprowadzanych wód zasolonych Spółka kontroluje przy pomocy systemu stałego monitoringu urządzeń technicznych poprzez sieć internetową i łączność bezprzewodową. Odwadniamy tereny bezodpływowe powstałe na obszarach prowadzonej działalności górniczej. Eksploatujemy dwie oczyszczalnie ścieków w Ornontowicach oraz Szczygłowicach. Zajmujemy się także rekultywacją składowisk odpadów oraz terenów poprzemysłowych. Usługi związane z rekultywacją obejmują roboty ziemne prowadzone spycharkami i sprzętem rolniczym oraz zazielenianie i zalesianie składowisk odpadów metodami tradycyjnymi i metodami bezglebowymi.

W procesie odsalania solanek produkujemy wysokiej jakości sól warzoną spożywczą o zawartości NaCl na poziomie 99,4 %