Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia w Suszcu

Średnie obciążenie oczyszczalni wynosi około 500 m3/d. Istnieje możliwość dociążenia oczyszczalni do 1 700 m3/dobę.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorze wielofunkcyjnym, który współpracuje z osadnikami służącymi do końcowego klarowania ścieków oraz zagęszczania recyrkulowanego osadu czynnego. Ścieki oczyszczone w ponad 90% zawracane są do obiegu technologicznego KWK „Krupiński”, a nadmiar kierowany jest do rowu nr XIIa w Suszcu.

Oczyszczalnia w Ornontowicach

Średnia wydajność oczyszczalni wynosi około 700 m3/d, projektowa 1 000 m3/dobę. Z uwagi na niskie obciążenie ładunkami organicznymi istnieje możliwość zwiększenia wydajności do ok. 1 500 m3/dobę.

Oczyszczanie biologiczne składa się z dwóch ciągów technologicznych, które przeznaczone są do pełnego biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego z podwyższoną redukcją związków biogennych oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Ścieki oczyszczone w 99% kierowane są na Kopalnię „Budryk”, gdzie wykorzystywane są do celów technologicznych. Nadmiar odprowadzany jest do potoku Ornontowickiego.

Oczyszczalnia w Szczygłowicach

Spółka prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”. Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 1 500 m3/dobę.

Proces oczyszczania biologicznego opiera się na metodzie przedłużonego napowietrzania ścieków w komorze z osadem czynnym oraz naprzemiennie odbywających się procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Ścieki oczyszczone odprowadzane są grawitacyjnie do potoku Książenickiego.