Dostawa wody przemysłowej systemem „ŁĄKA – KŁOKOCIN”

System dostawy wody przemysłowej "Łąka - Kłokocin" zabezpiecza potrzeby zakładów przemysłowych w powiatach pszczyńskim, wodzisławskim, rybnickim, w miastach i gminach Żory oraz Jastrzębie-Zdrój. Największymi odbiorcami są elektrociepłownie oraz kopalnie węgla kamiennego. Z dostaw wody korzystają także rolnicy, którzy prowadzą nawadnianie upraw rolnych, a także kluby sportowe, które wykorzystują wodę do pielęgnacji boisk.
 

Ujęcie Łąka

Woda dostarczana jest z ujęcia głównego znajdującego się w miejscowości Łąka koło Pszczyny.

Zbiornik wodny Łąka zbudowany jest na 24 kilometrze rzeki Pszczynki - lewostronnego dopływu Wisły. Budowa zbiornika została zrealizowana w 1986 r.

Podstawowe parametry zbiornika:

  • pojemność całkowita - 12 mln m3
  • powierzchnia dla normalnego piętrzenia - 395 ha
  • głębokość średnia - 2,6 m

Zbiornik Łąka stanowi zabezpieczenie w wodę przemysłową, pełni funkcje przeciwpowodziowe dla miasta Pszczyny i dla dalszych miejscowości wzdłuż rzeki. Jest także ważnym obiektem rekreacyjnym dla mieszkańców Śląska.

Woda jest ujmowana na głębokości 4 m i cechuje się dobrymi parametrami fizykochemicznymi. System pompowy jest sterowany komputerowo. 30-kilometrowa sieć rurociągowa o średnicach od 300 do 700 mm jest monitorowana w zakresie przepływów i rozkładu ciśnień przy pomocy łączności GSM. Pozwala to na szybkie wykrywanie nieszczelności.

Ujęcie Kłokocin

Około 10 % wody dostarcza się odbiorcom z pomocniczego ujęcia wody w Kłokocinie. Zainstalowane układy pompowe gwarantują stabilizację ciśnienia w najbardziej odległej od Łąki części magistrali oraz umożliwiają wprowadzenie do sieci wodnej dodatkową ilość wody w przypadku zwiększenia poboru z magistrali wody przemysłowej. W systemie "Łąka - Kłokocin" parametry pracy regulowane są poprzez zmiany częstotliwości prądu silnika napędzającego pompę.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest kontrolowana przez laboratorium Spółki. Kontrola obejmuje też jakość wody na dopływie do zbiornika Łąka oraz kontrolę wód dopływających do rzeki Pszczynki. Pozwala to na szybkie wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w zlewni rzeki.

Roczna dostawa wody z magistrali Łąka - Kłokocin wynosi ok. 5,5 mln m3. Istnieją możliwości zwiększenia dostaw wody na terenie powiatów pszczyńskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, a także na terenie miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój.