ZNAK SPRAWY: PP/TS/14/2024 - KOMUNIKAT do przetargu pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933"

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DO WGLĄDU W SIEDZIBIE SPÓŁKI OD PONIEDZIAŁKU – DO PIĄTKU W GODZ. OD 7:00 DO 13:00. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZDJĘĆ DOKUMENTACJI. W CELU SWOBODNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA POKÓJ BIUROWY / SALĘ KONFERENCYJNĄ