ZNAK SPRAWY: PP/TS/12/2023 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa nowej koparki gąsienicowej o wadze w zakresie ok. 6 ton wraz z kompletem łyżek(30 cm, 60 cm, skarpówka)"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści maszynę o mocy silnika 65 KM i i pojemności 2,39 l, spełniającego normę STAGE V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści maszynę o mocy silnika 65 KM, jednak nie dopuszcza pojemności mniejszej niż 2,5 litra

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza w Załączniku nr 3 "Doświadczenie zawodowe" wykaz minimum 2 szt. koparek gąsienicowych o wadze ok. 2-9 ton lub innych maszyn budowlanych np. koparko - ładowarek, ładowarek w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy ujęte w Załączniku nr 3 "Doświadczenie zawodowe" bez zmian

 

Pytanie 3

Czy dopuszczają Państwo maszynę o pojemności skokowej 3,318 litra?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie pojemności

 

Pytanie 4

Czy dopuszczają Państwo maszynę z maksymalnym momentem obrotowym 230,0 Nm dla 1300 obr/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów

 

Pytanie 5

Czy dopuszczają Państwo maszynę z czterema dolnymi i jedną górną rolką jezdną?

Odpowiedź:

TAK

 

Pytanie 6

Czy dopuszczają Państwo radio bez USB i bluetooth?

Odpowiedź:

TAK

 

Pytanie 7

Czy dopuszczają Państwo maszynę bez pływającego lemiesza?

Odpowiedź:

TAK