ZNAK SPRAWY: PP/TS/12/2023 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa nowej koparki gąsienicowej o wadze w zakresie ok. 6 ton wraz z kompletem łyżek(30 cm, 60 cm, skarpówka)"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści maszynę o nacisku na grunt od 31,5 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza pojemność silnika 2,4L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojemności mniejszej niż 2,5 litra.

 

Pytanie 3

Prośba o rozszerzenie zapisu:

b) układ hydrauliczny

  • moment obrotu 11-13kN

Odpowiedź:

Pytanie bezzasadne, zaproponowany zakres identyczny jak w SIWZ