ZNAK SPRAWY: PP/TS/12/2023 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa nowej koparki gąsienicowej o wadze w zakresie ok. 6 ton wraz z kompletem łyżek(30 cm, 60 cm, skarpówka)"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 

Czy dopuszczają Państwo trochę inne aczkolwiek przybliżone parametry techniczne maszyny ?

https://www.pgwir.pl/ogloszenia/przetargi/przetarg/znak-sprawy-ppts122023-przetarg-pn-dostawa-nowej-koparki-gasienicowej-o-wadze-w-zakresie-o/

Odpowiedź:

Pytane jest zbyt ogólne – należy  wyspecyfikować parametry które różnią się od tych zawartych w SIWZ.

 

Pytanie 

Dysponujemy nową maszyną wraz z osprzętem, pełnym serwisem i gwarancją. Porównując jednak specyfikację zamieszczoną w ogłoszeniu przetargowym. Pojawiają się drobne różnice:

-Masa

W przetargu 5500kg – 6500kg

W naszej maszynie 4810kg

-Moc silnika

W przetargu 45-60KM

W naszej maszynie 39KM

-Długość ramienia

W przetargu 1800mm - 2000mm

W naszej maszynie 1690mm

Bardzo proszę o analizę przedstawionej i proponowanej zmiany oraz informację zwrotną.

Odpowiedź:

Powyższe parametry nie spełniają wymagań SIWZ.  Nie dopuszczamy powyższych zmian.