ZNAK SPRAWY: PP/OP/OI/15/2024 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Remont kapitalny 2-óch sztuk zgarniaczy osadu w komorach flokulacji i sedymentacji na Stacji Przygotowania Solanek"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy w zakres remontu zgarniaczy wchodzi kompletne torowisko jazdy zgarniaczy tj. szyny jezdne, krzywki, odbojnice czy tylko krzywki wraz z odbojnicami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien dokonać w ramach kapitalnego remontu: demontażu, oceny, czyszczenia i regeneracji lub wymiany na nowe całych zespołów jezdnych w tym także torowiska, krzywek i odbojnic.

 

Pytanie 2

Ile referencji powinien wykazać Oferent – dwie (zgodnie z SIWZ pkt.4 ppkt.1a) czy pięć (specyfikacja techniczna pkt.III ppkt.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pięć referencji, stosownie do zapisów specyfikacji technicznej.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.06.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.06.2024 r. do godz. 9:00.