ZNAK SPRAWY: PP/OP/OI/15/2024 - KOMUNIKAT do postępowania przetargowego pn.: "Remont kapitalny 2-óch sztuk zgarniaczy osadu w komorach flokulacji i sedymentacji na Stacji Przygotowania Solanek"

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NA PROŚBĘ OFERENTÓW ZOSTAJE WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA WW. POSTĘPOWANIE DO DNIA 19.06.2024 R. DO GODZ. 9:00.