Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11PN16 Dz 800 mm o długości łącznej 1704 mb"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Opinię Techniczną (na terenach objętych działalnością górniczą) wydaną przez inną jednostkę akredytowaną niż GIG Instytut Badawczy, wydaną przez jednostkę akredytowaną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z Polskimi Normami?

Wyjaśnienie

TAK

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza rury dwuwarstwowe?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza się rur dwuwarstwowych.  Zamawiający wymaga rury jednowarstwowe.