Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2023 roku"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy w przetargu będą brani pod uwage dostawcy zagraniczni?

Jesteśmy szwedzka firmą, ale mamy również klientów w Polsce, którym przygotowujemy oferty bez VAT. Oczywiście wyślemy Państwu dane kontaktowe do  klientów w Polsce, w celu zweryfikowania nas jako dostawców.

Wyjaśnienie

Dostawcy zagraniczni również mogą składać oferty i brać udział w postępowaniu. Dane kontaktowe do  klientów w Polsce są dla nas niewystarczające. Prosimy o dostarczenie referencji, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Jeśli dokumenty są w innym języku niż polski, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

 

Pytanie 2

Do cześci technicznej dołączymy dokumenty z naszego/szwedzkiego urzędu skarbowego. Mamy nadzieje, że to będzie przez Was zaakceptowane?

Wyjaśnienie

Zamawiający akceptuje analogiczne dokumenty, w tym przypadku dokumenty z szwedzkiego urzędu skarbowego, ale jak już wskazano wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone za zgodnością z oryginałem.