Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa dwóch sztuk wozideł przegubowych"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęło zapytanie do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza dłuższy okres dostawy przedmiotu przetargu?

Wyjaśnienie:

Dopuszcza się dłuższy okres dostawy pod warunkiem bezpłatnego użyczenia wozideł o równoważnych parametrach technicznych i roboczych do czasu dostarczenia przedmiotu umowy.