KOMUNIKAT do postępowania przetargowego pn.:"Zakup membran i elementów do procesu RO"

Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 11.07.2023 r. do godz. 9:00