Dostawa wody przemysłowej ze stacji uzdatniania wody w Godowie

System produkcyjny wody przemysłowej w Godowie może zapewnić zaopatrzenie w wodę odbiorcom przemysłowym z rejonu powiatów wodzisławskiego i jastrzębskiego. Ujęcie wody przemysłowej w Godowie wraz z całym kompleksem budynków i zbiorników wodnych wybudowane zostało w latach 60-tych XX wieku.

Woda ujmowana jest z rzeki Olzy na granicy z Republiką Czeską. Woda uzdatniana jest w technologii powolnej filtracji. W etapie końcowym zostaje zdezynfekowana bakteriologicznie w zbiornikach zamkniętych.

Parametry wody przemysłowej z ujęcia w Godowie są zbliżone do parametrów jakie charakteryzują wodę pitną. Ujęcie dysponuje dwoma niezależnymi energetycznymi źródłami zasilania, kompleksem warsztatowo-remontowym. Napędy pomp wyposażone są w przemienniki częstotliwości.

Głównym odbiorcą jest Kopalnia "Jas-Mos". Roczna produkcja ujęcia wynosi poniżej 1,0 mln m3. Istnieje możliwość znacznego zwiększenia produkcji i dostawy wody uzdatnionej z systemu Godów i jej dostarczenie w rejon Jastrzębia- Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego.