Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu sierpniu 2022 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 23 197 mg/l

dla jonów SO4 - 340 mg/l

dla zawiesiny - 15 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.08.2022 r. wynosiła 478 530 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 49 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w sierpniu 2022 r.