Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu marcu 2022 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 24 052 mg/l

dla jonów SO4 - 270 mg/l

dla zawiesiny - 17 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.03.2022 r. wynosiła 747 470 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 54 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w marcu 2022 r.