Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu luty 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 030 mg/l

dla jonów SO4 - 305,0 mg/l

dla zawiesiny - 13 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 28.02.2019 r. wynosiła 888 260 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 117 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lutym 2019 r.