Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipiec 2021 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 217 mg/l

dla jonów SO4 - 350 mg/l

dla zawiesiny - 9,3 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2021 r. wynosiła 830 380 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 80 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2021 r.