Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu grudniu 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 15 236 mg/l

dla jonów SO4 - 385,0 mg/l

dla zawiesiny - 11 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.12.2020 r. wynosiła 892 150 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 106 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w grudniu 2020 r.