Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Ogłoszenia
OgłoszeniaWyniki przetargów, konkursów ofert
{$lib.pdffile.title}Do druku

Wyniki przetargów, konkursów ofert

Konkurs z dnia 21.06.2018 r. na "Sprzedaż środków trwałych"

Przedsiębiorstwo informuje, że sprzedano koparko-ładowarkę CASE 580 SK firmie FHU "KORONA" Sławomir Plewicki z Kluczy za cenę 52.102,80 zł brutto.

Zbycie środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego STAR 742 SKRZYNIA w postępowaniu konkursowym nie dało rezultatu.

 

 

Przetarg z dnia 29.05.2018 r. na "Dostawę części do pomp typu Scanpump"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma HYDRO Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń z siedzibą w Lesznie. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 154.900,00 zł netto + VAT.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2018 r. na "Wykonanie dwukrotnego koszenia traw na skarpach osadników pompowni wód retencjonowanych Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, pomp. wód dołowych Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, pomp. wód doł. Ruch Jas-Mos w 2018 r

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Micron Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zwarte są w tabeli:

 

L.p.

Obiekt

Przedmiot zamówienia

Cena zł netto + 8% VAT

1..

PWR Mos

Pierwsze koszenie trawy

9.390,00

Drugie koszenie trawy

9.850,00

ŁĄCZNIE I ZADANIE

19.240,00

2.

PWD
Zofiówka

Pierwsze koszenie trawy

2.750,00

Drugie koszenie trawy

2.760,00

ŁĄCZNIE II ZADANIE

5.510,00

3.

PWD
 Jas-Mos

Pierwsze koszenie trawy

1.530,00

Drugie koszenie trawy

1.725,00

ŁĄCZNIE III ZADANIE

3.255,00

CENA OGÓŁEM

28.005,00 zł netto + 8%VAT

 

 

Konkurs z dnia 21.05.2018 r. na "Wykonanie remontu pomp zatapialnych w okresie 12 miesięcy"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Elektromechaniczny "BAST" Sp.j. Z. Bartas, S. Stęchły z siedzibą w Radostowicach. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zwarte są w tabeli:

 

Pompy

Cena zł netto

Flygt C3231 

23.602,00

PZ 250 

3.466,00

EMU FA 3554

15.347,00

EMU FA 25.93D

14.641,00

Wilo EMU FA 30.93D

14.641,00

P3CA

2.637,00

RPX 125

3.413,00

Flygt 2670

4.772,00

P2BA

1.129,00

PZ 250

3.466,00

Grundfos

3.193,00

Flygt NP3171

6.033,00

Flygt NP3301

16.176,00

EBARA 150DML522

4.825,00

100 PZM

1.226,00

AMAREX KRT K/G 150-401

6.368,00

AMAREX KRT K/G 100-315

5.036,00

KSB KRT K 200-330

7.012,00

MS-5-154 H

4.225,00

GRINDEX MAJOR

3.034,00

100 PZM 3,0 KP

1.120,00

100 PZM 7,5/KZ-4

1.429,00

P3CC

2.637,00

EBARA DW VOX 100 M

767,00

Flygt BS 2640 180MT/226

2.620,00

FLYGT FP 3202 MT

8.335,00

FLYGT 2670.180

4.772,00

HOMA H500/B/25D

4.348,00

ABS XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50Ex

4.357,00

P-1BA

811,00

RPx150-400.61x

2.593,00

RPx200-400.61

3.219,00

Nurt 80 PZM

864,00

100PZM 3,0/Sz-4

1.138,00

PZM 075

732,00

RPX 50-200

961,00

PRIOX 460/13M

908,00

SIGMA 65KDFU

1.138,00

P2CC

1.341,00

EVAK 80EUS-5.2

732,00

Jung Pumpen US 155 DS.

829,00

Mieszadło BTM901-4

1.226,00

Mieszadło UMB80/207/2.2/C

1.226,00

Przetarg z dnia 22.05.2018 r. na "Dostawę, montaż i uruchomienie paletyzatora"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ABC CONTROL - Rafał Kuder z siedzibą w Zabrzu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 445.000,00 zł netto + VAT.

 

 

Przetarg z dnia 14.02.2018 r. pn. "Remont ssania kompresora wyparki nr 2"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Przetarg z dnia 26.04.2018 r. na "Modernizację reaktora BioBlok 600 na oczyszczalni ścieków w Ornontowicach przy ul. Nowej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MALKOR S.C. A. Białożyt, B. Białożyt z siedzibą w Katowicach . Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 199.000,00 zł netto + VAT.

 

 

Przetarg z dnia 19.04.2018 r. na "Projekt i wymianę stacji SO-1 zasilającej pompownię wody opadowej K-1"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma REVICO S.A. z siedzibą w Słupnie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 309.900,00 zł netto + VAT.

 

 

Konkurs z dnia 09.04.2018 r. na "Dostawę, montaż i uruchomienie wagopakowaczki"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie konkursowe nie został dokonany.

 

 

Przetarg z dnia 12.04.2018 r. na "Wymianę rozdzielni 500V w Pompowni Wód Dołowych "Pniówek" na terenie KWK Pniówek w Pawłowicach Śląskich"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma REVICO S.A. z siedzibą w Słupnie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 283.000,00 zł netto + VAT.

 

 

Konkurs z dnia 16.04.2018 r. na "Świadczenie usłu prawnych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk z główną siedzibą w Warszawie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 76.800,00 zł netto/rok + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 10.04.2018 r. na "Modernizację rozdzielni 500V"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Black Water Energia Sp. z o.o. z Gdańska. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 88.000,00 zł netto + VAT.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2018 r. na "Remont stropu nad pierwszą kondygnacją w hali RCC"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma REM-BUD Krzysztof Żak z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 44.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2018 r. na "Wymianę stacji napędowej przenosnika taśmowego o oznaczeniu technologicznym PT-8"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Progress Eco Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tuczępach. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 19.900,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 28.03.2018 r. na "Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych. Podest w konstrukcji stalowej dla przebudowy złącza pomiarowego i układu sterowania dla Pompowni Wód Deszczowych "Gagarin""

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PPUH Instal-Projekt Sp. z o.o. z Gołkowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 90.000,00 zł netto + VAT.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2018 r. na "Dostawę i montaż oświetlenia w magazynie wysokiego składowania soli spożywczej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma DORMAR Mariusz Mroczek z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 31.170,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 09.03.2018 r. na "Dostawę pomp zatapianych na pompownię wód opadowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy:

  • Zakład Elektromechaniczny "BAST" Sp. j. Z. Bartas, S. Stęchły z Radostowic na dostawę dwóch zespołów pompowych o mocy do 45 kW (zadanie nr 2 i 4) oraz zespołu pompowego o mocy do 170 kW (zadanie nr 3) za łączną kwotę 192.400,00 zł netto + VAT,
  • Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. z Kielc na dostawę zespołu pompowego o mocy do 65 kW (zadanie nr 1) za kwotę 39.999,00 zł netto + VAT. 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2018 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz nadzór autorski nad proj. budowy rur. tłocznego na odc. W.V - W.III o dł. 100m"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 14.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 22.03.2018 r. pn. "Modernizacja elewacji budynku workowni i sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2018 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz nadzór autorski nad proj. budowy rur. tłocznego na odc. PWO Kościelniok wzdłuż ul. Orlej, o dł. 600m"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 26.800,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 07.03.2018 r. na "Dostawę dysz rozprowadzających do wymiennika wyparki BC"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma KOR-TECH Izabela Maciejewska Paszek ze Siemianowic Śląskich. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 132.000,00 zł netto + VAT (tj. 44,00 zł netto/szt. + VAT).

 

 

 

Konkurs z dnia 16.02.2018 r. pn.:"Zakup kabin dźwiękochłonno-izolacyjnych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PHU "ELKA" Radosław Miczyński ze Świdnicy. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 44.300,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 13.02.2018 r. pn. "Modernizacja elewacji budynku workowni i sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2018 r. na "Dostawę gazu do wózków widłowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Sp. k. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 28,05 zł netto + VAT/szt.

 

 

 

Przetarg z dnia 15.02.2018 r. na "Projekt, wykonanie i montaż przenośnika kubełkowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne IdeaPro Sp. z o.o. z Nowej Soli. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 262.200,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 23.01.2018 r. na "Dostawę chemikaliów w 2018 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy: 

 

·         Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” z Lublina – dostawcą:

 

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Pirosiarczyn sodu Na2S2O5

2,2

50 000

110 000

Kwas siarkowy

0,23

200 000

46 000

ŁĄCZNIE

156.000,00

 

·         Schweitzer Chemia Polska Sp. z o.o. z Katowic – dostawcą:

 

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Środek wiążący i zapobiegający korozji

16,5

600

9 900

ŁĄCZNIE

9.900,00

 

·         Brenntag Polska Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla – dostawcą:

 

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Ług sodowy

1,82

75 000

136 500

ŁĄCZNIE

136.500,00

 

·         KEMIPOL Sp. z o.o. z Police – dostawcą:

 

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Siarczan glinu

0,85

75 000

63 750,00

ŁĄCZNIE

63.750,00

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2018 r. na "Dostawę zasuw kołnierzowych i wstawek montażowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Instal Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 20.513,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 24.01.2018 r. pn.:"Nadzór diagnostyczny kompresorów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Pruftechnik Wibrem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 608,00 zł netto + VAT za 1 pomiar.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2018 r. na "Dostawę kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo "ALKOL" Sp. z o.o. z Koluszek. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 11.179 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 05.01.2018 r. na "Dostawę pomp zatapianych na pompownię wód opadowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy:

  • Zakład Elektromechaniczny "BAST" Sp. j. Z. Bartas, S. Stęchły z Radostowic na dostawę zespołu pompowego o mocy do 75 kW (zadanie nr 1) za kwotę 76.500,00 zł netto + VAT,
  • Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. z Kielc na dostawę zespołu pompowego o mocy do 45 kW (zadanie nr 3) oraz zespołu pompowego o mocy do 18,5 kW (zadanie nr 4) za łączną kwotę 47.600,00 zł netto + VAT. 

 

 

Przetarg z dnia 04.01.2018 r. na "Rozbiórkę masztu oświetleniowego oraz budowę 2 nowych masztów oświetlenia osadników wód dołowych na terenie KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Eltrans Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 94.700,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 22.12.2017 r. na "Zatrudnienie brygady do wykonywania awaryjnych prac spawalniczo-ślusarskich"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Energomontaż Zachód Wrocław Sp.z o.o. z Warszawy. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 67,00 zł netto + VAT za 1 roboczogodzinę pracy.

 

 

 

Konkurs z dnia 03.01.2018 r. na "Dostawę łożysk SKF i pasów klinowych firmy OPTIBELT"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma WIKA Sp. z o.o. z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane za  jednostkową cenę stanowiącą iloczyn ceny katalogowej oraz upustu w wysokości: 70,5% dla łożysk SKF oraz 69,5 % dla pasów klinowych OPTIBELT.

 

 

 

Przetarg z dnia 03.01.2018 r. pn. "Modernizacja budynku workowni i sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Przetarg z dnia 19.12.2017 r. na "Zatrudnienie brygady do przeglądów, napraw i remontów kompresorów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Energomontaż Zachód Wrocław Sp.z o.o. z Warszawy. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 70,00 zł netto + VAT za 1 roboczogodzinę pracy.

 

 

 

Przetarg z dnia 11.12.2017 r. na "Dostawę opakowań do konfekcji soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy:

·         Marma Polskie Folie z Warszawy oddz. Rzeszów – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg/szt.

Planowana ilość dostawy [kg, szt.]

Wartość rocznego zamówienia zł

Worek wentylowy biały 25 kg z nadrukiem

0,81

500 000

405 000

Worek PE otwarty biały 25 kg z nadrukiem

0,8

30 000

24 000

Worek PE otwarty biały 25 kg bez nadruku

0,74

50 000

37 000

ŁĄCZNIE

466.000,00

 

·         Shankarpack Poland ze Strzelinadostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg/szt.

Planowana ilość dostawy [kg, szt.]

Wartość rocznego zamówienia zł

Big – Bag 1000 kg z nadrukiem

21,90

13 000

284 700,00

Big – Bag 1000 kg bez nadruku

21,30

3 500

74 550,00

ŁĄCZNIE

359 250,00

 

·         Tefim z Warszawy – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ szt.

Planowana ilość dostawy [kg, szt.]

Wartość rocznego zamówienia zł

Worek wentylowy papierowy 50 kg

0,97

75 000

72 750,00

ŁĄCZNIE

72 750,00

 

·         Profil Patryk Pelczarski z Rybnika – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg/szt.

Planowana ilość dostawy [kg, szt.]

Wartość rocznego zamówienia zł

Taśma PE biała z nadrukiem

9,10

4 500

40 950,00

Podkłady 1200x800x0,03

0,21

75 000

15 750,00

Folia stretch maszynowa

5,95

12 000

71 400,00

Folia stretch ręczna

6,25

500

3 125,00

ŁĄCZNIE

131 225,00

 

·         Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Krzemiński z Niemodlina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/kg/szt.

Planowana ilość dostawy [kg, szt.]

Wartość rocznego zamówienia zł

Palet Euro nowa z certyfikatem Epal

27,30

15 000

409 500,00

Paleta przemysłowa o nośności 1200 kg

15,00

5 000

75 000,00

ŁĄCZNIE

484 500,00

 

 

 

Przetarg z dnia 12.12.2017 r. pn. "Remont ssania kompresora wyparki nr 2"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Konkurs z dnia 28.11.2017 r. na "Wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz badania sprzeętu dielektrycznego na lata 2018-2019"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Rudpol - OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2017 r. na "Wybór geodety na 2018-2019"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane firmy: Geodezja Mroczkowski i Kinas S.C. z Jastrzębia-Zdroju oraz Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Geofart Szymon Raszczyk z Lysek.

 

 

 

Konkurs z dnia 27.11.2017 r. na "Dostawa akcesoriów do monitoringu"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ALKAM SECURITY Sp.z o.o. z Warszawy oddział Kraków. Zadanie zostanie zrealizowane za  łączną kwotę 28.021,28 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2017 r. na "Zakup i wymianę bram w budynku RCC"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma BRAM-STAL Olejnik Edmund z Imielina. Zadanie zostanie zrealizowane za  łączną kwotę 50.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 27.11.2017 r. na "Wykonanie remontu pomp wirowych średniociśnieniowych w latach 2018-2019"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę:

Typ pompy

Cena zł netto

OS-250AM/2

15230,00

OS-250AM/3

19380,00

OS-250AM/4

22810,00

OS-200B/2

12870,00

OS-200B/3

14530,00

OS-200B/4

16190,00

OS-150AM/2

8060,00

OS-150AM/3

9640,00

OS-150AM/4

11060,00

OS-150AM/5

12460,00

Przetarg z dnia 20.11.2017 r. na "Przeglądy i naprawa trzech wirówek soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PROREM Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 141.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 14.11.2017 r. na "Wywóz gipsu ze zbiorników betonowych i osadników Firlusowiec do KWK Knurów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma TRANSBUD Stanisław Chucz z Czerwionki-Leszczyn. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 53,00 zł netto/T + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 13.11.2017 r. na "Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Bergerat Monnoyer Sp.z o.o. z siedzibą w Izabelinie oddział w Czeladzi. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 352.473,75 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 15.11.2017 r. na "Dostawę samochodu dostawczego 6-osbowego dla brygady elektrycznej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Ren-Car Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 93.495,93 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 10.11.2017 r. na "Dostawa loco Jastrzębie-Zdrój fabrycznie nowego ciągnika o mocy 120 KM oraz przyczepy wywrotki typu tandem 12 ton"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Świerkot Sp.z o.o. z siedzibą w Studzionce. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 308.500,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 09.11.2017 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa rurociąg tłocznego PE Dz 500 o dł. ok. 80 mb od PWO Rów Mszański do studni odpowietrznikowej zlokalizowanej za ul. Moszczeńską w Mszanie"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostało wybrane konsorcjum firm: P.P.H.U. "Budren" Władysław Kwapisz z Jastrzębia-Zdroju - lider, Budren Sp.z o.o. z Jastrzębia-Zdroju - partner, P.W. Ekosystem Dominik Kwapisz z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 380.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 25.09.2017 r. pn. "Usuwanie osadów ze zbiorników wód dołowych należacych do PGWiR S.A. zlokalizowanych na terenie JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Przetarg z dnia 30.08.2017 r. na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania 28 obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultyacji S.A."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 204,00 zł netto + VAT za 1MWh niezależnie od taryfy.

 

 

 

Przetarg z dnia 13.09.2017 r. pn. "Malowanie antykorozyjne urządzeń i konstrukcji"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Przetarg z dnia 14.09.2017 r. pn. "Wykonanie i montaż kolana dolnego ER-306-SMO-750 wymiennika HX-921 A krystalizatora soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2017 r. pn. "Zakup dwóch pomp 150PJM290 DSA 22 kW/1400 lub równowaznych"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

 

 

Przetarg z dnia 24.08.2017 r. pn. "Budowa rurociągu DN200 z wylotem do zbiornika ppoż na terenie kopalni JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzebie Ruch Zofiówka wraz z kontenerową stacja dezynfekcji wody przemysłowej NAOCl"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór w oparciu o ww. postępowanie przetargowe nie został dokonany.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 18.08.2017r. pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji do dezynfekcji wody przemysłowej za pośrednictwem NaOCl na terenie SRK S.A. oddz. KWK "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju"

 Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o z siedzibą w Mirkowie k. Wrocławia. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 49.672,99 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 18.08.2017 r. pn. "Usuwanie osadów ze zbiorników wód dołowych należacych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanych na terenie JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia"

Przedsiębiorstwo informuje, że ww. konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

Konkurs z dnia 22.08.2017 r. na "Remont budynku pompowni Firlusowiec"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma P.H.U. STRAMA Mateusz Strządała ze Strumienia. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 48.620,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2017 r. na "Zakup urządzen do monitoringu - przepompownia przy KWK Krupiński"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Alkam Security Sp. z o.o. z Warszawy. Dostawę urządzeń do monitoringu firma zrealizuje w łącznej cenie 10 539,31 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r. na "Wybór rzeczoznawcy majatkowego na 2017 rok"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Firma zaoferowała wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej działki geodezyjnej w cenie 310,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 29.06.2017 r. na "Zakup elektrycznych wózków paletowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MTL ASCO Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 76.700,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 21.06.2017 r. pn. "Ogrodzenie zbiorników retencyjnych MOS"

Przedsiębiorstwo informuje, że ww. przetarg nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

Konkurs z dnia 07.07.2017 r. na "Wykonanie rozbiórki metalowych zbiorników, konstrukcji rurowej i przewodów technologicznych""

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma P.W. STAWICO Stanisław Kawecki z Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 26.000,00 zł netto + VAT. Wykonawca zadania zakupi pozyskany złom stalowy z rozbiórki w cenie jednostkowej 620,00 zł/tonę netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 12.07.2017 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, pozwolenia wodnoprawnego oraz nadzór autorski nad projektem budowy rurociągu tłocznego, na odc. od PWO H2 do rowu nr 5"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma GWS Projekt Aleksander Poniatowski z Ustronia. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 44.990,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2017 r. na "Dostawa pompy napędzanej przez WOM ciągnika o wydajności 2500 m3/h"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Flow Control Sp. z o.o. z Wyr. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 50.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 28.06.2017 r. na "Zakup wózka widłowego spalinowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma WDX S.A. z siedzibą w Warszawie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 69.714,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2017 r. na "Dostawa pompy napędzanej przez WOM ciągnika o wydajności 1800 m3/h"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma BBA Pumps Polska z Piaseczna. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 27.700,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 19.06.2017 r. na "Dostawę, montaż regałów paletowych wysokiego składowania wraz z wózkiem dostosowanym do ich obsługi"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Jungheinrich Polska Sp.z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego. Zadanie zostanie zrealizowane za  łączną kwotę 320.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 22.06.2017 r. na "Zakup silnika chłodzonego wodą do kompresora"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. z Żychlina. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 375.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017 r. na "Zakup rozdzielnicy nN typu RN-W 6 polowej z rozłącznikami typu NSL"

Przedsiębiorstwo informuje, że ww. zapytanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2017 r. na "Zakup przepływomierzy - budynek pompowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MTF Flow Andrzej Wowkostryl z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 15.450,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 14.06.2017 r. na "Wykonanie odbudowy rowu nr 1 dostawu Lasów Państwowych wraz z urządzeniem regulującym oraz budowa rowu prowadzącego wody z rowu nr 1 do stawu nr 3 (poza obszar niecki bezodpływowej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MATBEX Sp. z o.o. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 255.000,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Przetarg z dnia 20.06.2017 r. na "Dostawę agregatu pompowego z silnikiem spalinowym do wody zanieczyszczonej oraz ścieków"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma BBA Pumps Sp.z o.o. z Piaseczna. Zadanie zostanie zrealizowane za  kwotę 178.500,00 zł netto + VAT.

 

 

 

Konkurs z dnia 09.06.2017 r. pn. "Świadczenie usług prawnych"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Kancelaria Radcy Prawnego Pawełczyk z Katowic.

Zadane zostanie zrealizowane za kwotę 6.500,00 zł netto/m-c + VAT.