Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Firma
FirmaPraca
{$lib.pdffile.title}Do druku

Praca

Praca - rodzaj pracy: Dozorowanie robót elektrycznych, napraw i montażu układów elektrycznych w zakresie pompowni, urządzeń oczyszczalni ścieków, urządzeń uzdatniania wody.

Zamierzamy zatrudnić elektryka w charakterze osoby dozoru. Praca będzie wykonywana na ujęciach wody i pompowniach eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo na niżej wymienionych warunkach:

 

1. Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie elektryczne.

2.  Miejsce pracy: Łąka (k. Pszczyny)

3. Ogólne wymagania:

    - dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

    - wysoka sprawność fizyczna,

    - doświadczenie i umiejętności dozoru przy pacach urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń kontrolno - pomiarowych,

    - znajomość eksploatacji rozdzielni średniego i niskiego napięcia, urządzeń napędowych, układów sterowania, pomiarów elektrycznych,

    - wskazane posiadanie świadectw kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku dozoru ("D") i eksploatacji ("E") do 20 kV,

   - doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania lub nadzorowania wyżej wymienionych prac min. 2 lata,

    - posiadanie prawa jazdy kat. B. Przewiduje się prowadzenie pojazdów służbowych.

4. Rozpatrywane będą także oferty osób nie mających wyżej wymienionego wykształcenia preferowanego, jeśli osoby te posiadają doświadczenie w opisanych pacach i uprawnienia SEP do 1 kV.

Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat

2. Umowa na czas określony  - 12 miesięcy poprzedzona umową na okres próbny trwającą 3 miesiące.

3. Przewidywane wynagrodzenie brutto: 3.550 zł/m-c - 4.830 zł/m-c (zależnie od kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy lub e-mailem [email protected]remove-this.pgwir.pl

Telefon kontaktowy: Zespół ds. pracowników i akcjonariuszy

 - 32/47 630 79

 - 32/47 630 73

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie swobodny wybór pracownika w oparciu o ocenę predyspozycji do przewidywanych prac. Ocenę predyspozycji prowadzimy poprzez analizę kwalifikacji oraz rozmowy mające na celu ocenę umiejętności kandydata i potencjału rozwojowego.

 

 

 

 

 

Praca - rodzaj pracy: Eksploatacja, remonty, montaż urządzeń elektrycznych

Zamierzamy zatrudnić elektryków. Praca będzie wykonywana w systemie objazdowym na oczyszczalniach i pompowniach eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo na niżej wymienionych warunkach:

 

1. Wymagane wykształcenie: co najmniej zawodowe preferowane elektryczne lub energetyczne.

2.  Miejsce pracy: Knurów, Ornontowice, Czerwionka - Leszczyny

3. Ogólne wymagania:

    - dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

    - wysoka sprawność fizyczna,

    - posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego G-1 co najmniej 1 kV,

    - posiadanie prawa jazdy kat. B. Przewiduje się prowadzenie pojazdów służbowych.

4. Rozpatrywane będą także oferty osób nie mających wyżej wymienionego wykształcenia preferowanego, jeśli osoby te posiadają doświadczenie w opisanych pacach i uprawnienia SEP do 1 kV.

Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat

2. Umowa na czas określony  - 12 miesięcy poprzedzona umową na okres próbny trwającą 3 miesiące.

3. Praca w systemie trzyzmianowym lub jednozmianowym (wg potrzeb pracodawcy).

4. Przewidywane wynagrodzenie brutto:

- dla pracowników posiadających staż pracy w czasie okresu próbnego 2.450 zł/m-c – 3.060 zł/m-c, po okresie próbnym 2.450 zł/m-c - 3.500 zł/m-c (zależnie od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego).

- dla pracowników bez stażu pracy w czasie okresu próbnego 2.330 zł/m-c – 2.450 zł/m-c, po okresie próbnym 2.330 zł/m-c - 3.000 zł/m-c.

Uwaga: Harmonogramy prac mogą przewidywać pracę  w soboty, niedziele i święta na I, II i III zmianie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy:

44-335 Jastrzębie - Zdrój, ulica Chlebowa 22 lub

44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. Młyńska 24.

Telefon kontaktowy: Zespół ds. pracowników i akcjonariuszy

 - 32/47 630 79

 - 32/47 630 73

 

 

 

 

 

Praca - rodzaj pracy: operator urządzeń odsalania, produkcji i konfekcjonowania soli.

Zamierzamy zatrudniać systematycznie w II półroczu 2017 r. osoby do działu produkcji soli. Praca będzie wykonywana w systemie trzyzmianowym na niżej wymienionych warunkach:

 

1. Wymagane wykształcenie: zawodowe, średnie techniczne, średnie licealne.

2.  Miejsce pracy: Czerwionka - Leszczyny

3. Ogólne wymagania:

    - dobry stan zdrowia,

    - wysoka sprawność fizyczne.

4. Dopuszczenie do pracy warunkowane będzie brakiem przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz ważnym badaniem zezwalającym na pracę przy produktach spożywczych. Badania będą zlecane na koszt Spółki.

Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat

2. Umowa na czas określony  - 12 miesięcy poprzedzona umową na okres próbny trwającą 3 miesiące.

3. Praca w systemie trzyzmianowym.

4. Przewidywane wynagrodzenie brutto:

- dla pracowników posiadających staż pracy w czasie okresu próbnego 2.330 zł/m-c – 2.890 zł/m-c, po okresie próbnym 2.330 zł/m-c - 3.250 zł/m-c (zależnie od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego).

-  dla pracowników bez stażu pracy w czasie okresu próbnego 2.330 zł/m-c, po okresie próbnym 2.330 zł/m-c - 2.670 zł/m-c.

Uwaga: Harmonogramy prac mogą przewidywać pracę  w soboty, niedziele i święta na I, II i III zmianie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy:

- 44-335 Jastrzębie - Zdrój, ulica Chlebowa 22 lub

- 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. Młyńska 24.

Telefon kontaktowy: Zespół ds. pracowników i akcjonariuszy

 - 32/47 630 79

 - 32/47 630 73