Zapytanie do przetargu pn. "Remont kierownicy łopatek do kompresora GTO"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęło zapytanie do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgode na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.03.2019r. do godz. 10:00. Prośbę swoją motywujemy faktem oczekiwania na oferty poddostawców?

 

Wyjaśnienie:

Nie, termin składania ofert został ustalony i ogłoszony w prasie i nie ma możliwości zmiany terminu w sposób umożliwiający poinformowanie wszystkich zainteresowanych przetargiem Oferentów.