Zapytanie do przetargu pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji prac o min. 6 miesięcy? Okres oczekiwania na rozdzielnice, stację średnio wynosi około 20 tygodni, w tym przypadku okres ten należy liczyć od zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie  wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji prac o min. 6 miesięcy

 

Pytanie nr 2

W związku z wielkością prowadzonego postępowania, potrzebą wykonania wizji lokalnej, dokonania dokładnych obliczeń technicznych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ofert w postaci elektronicznej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający   nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.

 

Pytanie nr 4

Czy w związku z ciągłym wzrostem cen materiałów, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia co do kluczowych materiałów tj. stacja, rozdzielnice jeśli ich ceny w trakcie realizacji zamówienia znacznie wzrosną?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia co do kluczowych materiałów.

 

Pytanie nr 5

Czy Szanowny Zamawiający po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przewiduje możliwość wypłaty zaliczki części wynagrodzenia celem zamówienia materiałów przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki części wynagrodzenia celem zamówienia materiałów przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 6

Czy Firma która zostanie wybrana do prowadzonych negocjacji cenowych może przeprowadzić negocjacje elektronicznie?

Wyjaśnienie:

Firma która zostanie wybrana do prowadzonych negocjacji cenowych może przeprowadzić negocjacje elektronicznie.