Zapytanie do przetargu pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie nr 1  

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.03.2023 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiajacy przedłużył termin realizacji zadania do dnia 15.12.2022 r. o czym poinformował w dniu 05.04.2022 r.