Zapytanie do przetargu pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie nr 1  

Prosimy o wyjaśnienie wyrażenia zgody na przesunięcie składania ofert do dnia 20.04.2022 r. do przetargu  pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie składania ofert do dnia 20.04.2022 r. do przetargu  pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3" ze względu na znaczną ilość pytań dotyczących szerokiego zakresu do postępowania przetargowego.