Zapytanie do przetargu pn.: "Projekt i wymiana stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami PWO PNI SO3"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1  

Masa dostarczanego kontenera stacji transformatorowej wg wstępnych informacji producenta będzie wynosiła ok 25 ton (nie licząc masy samochodu ciężarowego i platformy na której będzie przewożony kontener). Drogi dojazdowe do miejsca inwestycji maja ograniczenie do 3,5t. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyska zgodę właścicieli tych dróg na transport stacji transformatorowej i pokryje ewentualne koszty z tym związane.

Wyjaśnienie:

Organizacja transportu wraz z uzyskaniem zgód właścicieli dróg  należy do Wykonawcy

 

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt 15. Regulaminu Przetargu. Jest w min m.in. mowa o tym, że Zamawiający odrzuci oferty tych Wykonawców, których wartość przekroczy kwotę zawartą w PTE na to zadanie lub kwotę z  kosztorysu inwestorskiego. Czyli jeśli wartość złożonej przez Wykonawcę oferty przed negocjacjami będzie wyższa od wartości budżetu Zamawiającego to oferta tego Wykonawcy nie będzie dopuszczona do etapu IV przetargu (negocjacji cenowych)?

Wyjaśnienie:

Z  regulaminu zostaje wykreślony pkt. 15 ppkt.2 .