Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa rur PE HD RC PE100SDR17 PN10 Dz500mm

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęło zapytanie do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza rury o następujących parametrach:

Typ 1 Rura RC jednowarstwowa PE100RC

Typ 2 Rura RC dwuwarstwowa PE100RC/PE100RC

Typ 3 Rura RC trójwarstwowa PE100RC/PE100RC/PE100RC?

Wyjaśnienie:

Dopuszcza się rury dwuwarstwowe RC, wykonane w 100% z materiału PE100RC o podwyższonej odporności na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz podwyższonej odporności na skutki zarysowań, nadające się do układania bez podsypki i obsypki piaskowej.