Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa rur PE HD RC PE100SDR17 PN10 Dz500mm

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęło zapytanie do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgode na wydłużenie terminu dostawy rur?

 

Wyjaśnienie:

Zamiawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy rur.