Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2022 roku"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę worków big- bag uprzejmie proszę o informację zwrotną o obecnym zapasie worków. Z uzyskanych informacji wynika, że pierwsze zamówienie może zostać złożone na koniec lutego -  proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź

Tak. Pierwsza dostawa opakowań Big – Bag w roku 2022, powinna być najpóźniej w ostatnim tygodniu lutego.