Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa kształtek dla inwestycji pt. Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wisła Wielka – Studzionka” ETAP I

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Z powodu problemów z dostępnością rury PE 100 RC SDR 11 DN 800 zgodną z PAS 1075 do produkcji połączenia PE/ STAL proszę o informację czy istnieje możliwość odbioru od zamawiającego odcinka w/w rury, tj. około 200 cm do produkcji ww. połączenia.

Wyjaśnienie

Tak. Zamawiający udostępni wykonawcy 200cm rury PE100SDR11 RC DN800mm

 

Pytanie 2

Ze względu na ograniczenia techniczne w produkcji połączenia PE/ Stal o długości 100 cm rury PE + 100 cm rury stalowej proszę o potwierdzenie czy zamawiający dopuszcza połączenie PE/ Stal w opcji:

- Rura PE 100 RC DN 800 o długości – 500mm

- rura stalowa typ PS55 ze szwem wzdłużnym DN 711,0 x 10,0mm o długości –1 000 mm

- rura stalowa zabezpieczona przeciwkorozyjnie farbą chlorokauczukową

Wyjaśnienie

Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania

 

Pytanie 3

Proszę o określenie czy tuleja kołnierzowa ma być w wersji krótkiej czy w wersji długiej?

Wyjaśnienie

Tuleja kołnierzowa powinna zostać dostarczona w wersji długiej