Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa i zakup fabrycznie nowej, nieużywanej ładowarki kołowej wraz z wyposażeniem oraz osprzętem"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęły zapytania do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy Zamaiający dopuszcza dostawę ładowarki o następujacych parametrach: prześwit wysypu ładowarki przy pełnym kącie otawrcia łyżki - 3270 mm; wysokość do sworznia obrotu łyżki - 4695 mm; moc silnika wg normy ISO 9249 - 288 kW?

Wyjaśnienie:

NIE.

Pytanie 2 

Jak będzie liczony parametr rocznej dyspozycyjności maszyny na poziomie 95%?

Wyjaśnienie:

Poziom 95 % oznacza szacunkową dyspozycyjność i gotowość maszyny do pracy w odniesieniu do podanego czasu pracy w skali roku (tj. praca w systemie 3 zmianowym w każdy dzień za wyjątkiem niedziel i świat).