Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa i zakup fabrycznie nowej, nieużywanej ładowarki kołowej wraz z wyposażeniem oraz osprzętem"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęły zapytania do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Jaka ilość motogodzin maszyna będzie wykonywała średnio w ciągu roku?

Wyjaśnienie:

Szacuje się, że praca maszyny będzie sie odbywała na poziomie śr. 5000 mth w ciągu roku.

Pytanie 2 

Czy Zamawiajacy dopuszcza gwarancję z limitacją motogodzin w przypadku wymaganego minimum 24 m-cy jak i w przypadku wydłużenia czasu gwarancji zgodnie z kryteriami oceny?

Wyjaśnienie:

NIE.

Pytanie 3 

Czy Zamawiajacy dopuszcza możliwość wydłużenia czasu na reakcję serwisu w trakcie trwania gwarancji do 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze i soboty oraz 72 godziny na przyjazd serwisu od zgłoszenia w dni robocze i soboty?

Wyjaśnienie:

NIE.

Pytanie 4 

Czy Zamawiajacy dopuszcza możliwość wydłużenia czasu  usuniecia usterki w trakcie trwania gwarancji do 14 dni ?

Wyjaśnienie:

NIE.

Pytanie 5 

Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby podane wymagania dotyczace reakcji, przyjazdu serwisu oraz czasu usunięcia usterki obowiązywały tylko w trakcie gwarancji? Czy jest możliwość zawarcie odrebnej umowy na obsługę pogwarancyjną w drodze odrębnych ustaleń?

Wyjaśnienie:

Tak. Na obsługę pogwarancyjną zostanie zawarta odrębna umowa.

Pytanie 6 

Czy Zamawiajacy wyraża zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekraczała 10 % wartości zamówienia netto?

Wyjaśnienie:

NIE.