Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie  

Proszę o informację czy wymiana kabla zasilającego wchodzi w zakres zadania? Jeśli nie, prosimy o podanie typu istniejącego kabla.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną Oferent powinien na podstawie wizji lokalnej określić, czy wymiana kabla zasilającego jest konieczna, a tym samym wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Powyższe określa zapis w specyfikacji: „wszelkie niezbędne dostawy i roboty elektryczne związane z wykonaniem zasilania urządzeń, aparatury i armatury dostarczanej i montowanej wraz z Przedmiotem zamówienia”.

Ponadto Zamawiający informuje, że obecnie używany kabel do zasilania pomp to YKY 4x185mm2.