Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa chemikaliów w 2022 roku"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie

Czy dopuszczalne są zamienniki na preparaty do uzdatniania wody podane w Państwa zapytaniu przetargowym?

Odpowiedź

Przedstawiona w postępowaniu przetargowym chemia do stacji zmiękczania wody kotłowej jest dedykowana do naszego urządzenia i zalecana przez producenta kotła. Kocioł w chwili obecnej jest urządzeniem nowym, podlegającym gwarancji. Zmiana chemii do stacji zmiękczania będzie dopuszczalna przez Zamawiającego tylko i wyłącznie po pozytywnej akceptacji producenta z jego pisemnym oświadczeniem dotyczącym utrzymania gwarancji. Zamawiający sugeruje przesłanie (w sposób przewidziany w postępowaniu przetargowym) specyfikacji oferowanego zamiennika. Zamawiający po otrzymaniu pełnej specyfikacji oferowanego zamiennika skonsultuje możliwość jego zastosowania z producentem kotła i stacji zmiękczania. Zamawiający zastrzega, że czas odpowiedzi na pytanie będzie zależny od podmiotów trzecich (producent kotła i stacji zmiękczania) i nie gwarantuje, że odpowiedź zostanie udzielona w wymaganym terminie trwania postępowania przetargowego. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej spółki w sposób przewidziany w postępowaniu przetargowym. W przypadku braku odpowiedzi w wymaganym terminie przetargowym Oferent na własne ryzyko może złożyć ofertę do postępowania przetargowego z proponowanym zamiennikiem chemii do stacji zmiękczania, mając na uwadze, że oferta może zostać odrzucona jako nie spełniająca warunków przetargu.