Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa chemikaliów w 2019 roku"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęło zapytanie do ww. przetargu:

Pytanie 1 

Czy oferent, który wstawi się osobiście w firmie na otwarciu ofert w dniu 08.11.2018 r. o godz. 9:05 w siedzibie PGWiR S.A. ul. Chlebowa 22, Jastrzębie-Zdrój, weźmie udział w otwarciu ofert i zgodnie z regulaminem będzie miał możliwość poznania cen zaproponowanych przez każdego oferenta?

Wyjaśnienie:

Wszystkie dyspozycje dotyczące otwarcia ofert zostały opisane w Regulaminie Przetargu.