Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa armatury dla inwestycji pt. Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wisła Wielka – Studzionka” ETAP I

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienie od przedstawienia certyfikatu GSK dla zasuw lub dodanie zapisu do SIWZ o możliwość potwierdzenia jakości powłok malarskich przez badania wykonane w niezależnej instytucji. Żądanie certyfikatu GSK wydaje się bezpodstawne, gdyż nie jest to dokument prawny.
Jest to certyfikat wystawiany przez niemieckie stowarzyszenie, które funkcjonuje ze składek członkowskich. Dodatkowo ten wymóg ogranicza konkurencję do producentów, którzy są członkami stowarzyszenia GSK

Wyjaśnienie

Zamawiający rezygnuje z zapisów w SIWZ pkt. 2 tj. „potwierdzona certyfikatem GSK RAL”