Zapytanie do przetargu pn.: "Demontaż istniejącego oraz montaż nowego zbiornika magazynowego kwasu siarkowego - formuła "projektuj i buduj""

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień, czyli złożenie ofert na dzień 03.03.2023 r.?

Wyjaśnienie

Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.03.2023 r. do godziny 9 00.