KOMUNIKAT do postępowania przetargowego pn.:"Budowa hali magazynu soli"

Zamawiający informuje, że na prośbę Oferentów zostanie im udostępniona dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej. Prośbę należy wysyłać na maila: [email protected]