Oferta

KOMUNIKAT do konkursu pn. "Wykonanie remontu pomp zatapialnych w okresie 24 miesięcy"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w ogłoszeniu  konkursu ofert w projekcie umowy pomyłkowo wpisano okres obowiązywania umowy 12 miesięcy winno być 24 miesiące jak w specyfikacji oraz formularzu ofertowym.