Zwałowisko KWK " Krupiński"

Rekultywacja biologiczna obejmuje powierzchnięponad 16 ha wyrobisk popiaskowychzrekultywowanych technicznie za pomocąodpadów pogórniczych zarówno metodątradycyjną (sadzonki drzew posadowione sąw dołki wypełnione ziemią urodzajna) jak i metodą bezglebową Frisol ( obsiew na pow.10.5 ha). Prace rekultywacyjne wraz z pielęgnacją prowadzimy od 1996 roku. Wysadziliśmy na tymzwałowisku łącznie ponad 70.000 drzewi krzewów.Skład gatunkowy nasadzeń: klon zwyczajny, klonjawor, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna olsza czarna, robinia akacjowa, jarząb pospolity,modrzew europejski, rokitnik zwyczajny, karagana syberyjska, oliwnik wąskolistny, dereńbiały, czeremcha amerykańska, kalina koralowa, pęcherznica kalinolistna.

Galeria