Zwałowisko KWK " 1 Maja"

Część zachodnia zwałowiska skały płonnej KWK "1 Maja" została zrekultywowana w kierunku leśnym. Na zwałowisku występują: klon zwyczajny, jawor, dąb szypułkowy, dąb czerwony,brzoza brodawkowata, sosna pospolita, olsza czarna. Drzewa mają przeciętną wysokość od 8-10 m.

Galeria