Zwałowisko "Krostoszowice"

Zwałowisko "Krostoszowice" było w latach 80-tych XX wieku składowiskiem skały płonnejkopalni węgla Kamiennego "1 Maja". Zagospodarowanie zwałowiska w kierunku leśnym zostało wykonane na obszarze 5 hektarów.Zwałowisko charakteryzuje się bogatym składem gatunkowym drzew i krzewów występują tutaj: klon zwyczajny, klon jawor, dąbszypułkowy, dąb czerwony, lipa drobnolistna olsza czarna, robinia akacjowa, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, modrzew sosna, oliwnik i rokitnik, dereń, śnieguliczkaczeremcha. pęcherznica. Obecnie wysokość drzew sięga 16-20 m w zalezności odgatunku. Najlepszymi przyrostami charakteryzuje się kon zwyczajny jawor, robinia akacjowaoraz modrzew.

Galeria