Zapytanie do przetargu pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie remontu Konstrukcji Stalowo-Betonowej w rejonie Suszarni Fluidyzacyjnej"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 5 miesięcy ?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 5 miesięcy, z zastrzeżeniem że termin realizacji nie może wybiegać poza rok 2023. Ponadto Zamawiający informuje, że nie widzi wskazanej „ograniczonej możliwości prowadzenia prac” Prace możliwe są do wykonania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem stosownego zabezpieczenia miejsca prac. Dla tego zadania Zamawiający przewiduje postój technologiczny do 10 dni roboczych na wykonanie najtrudniejszych prac.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni tj. do 20.03.2023 r.

 

Pytanie 3

Czy możemy złożyć ofertę do przetargu jako konsorcjum firm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w konsorcjum, przy czym jeden z podmiotów musi być podmiotem wiodącym dla ewentualnych celów gwarancyjnych.